Historia

  • Powstanie Warszawskie 1944

    W 2023 roku 1 sierpnia obchodzimy 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Walki wybuchły również na terenach obecnej Gminy Jabłonna. Polskie oddziały wysadziły tory kolejowe w Chotomowie uszkadzając pociąg wroga, a także wybudowały barykady na drogach prowadzących do Warszawy. W tym narodowościowym zrywie brali udział m.in. Teresa Jasińska, Michalina Kuklewska, Władysława Szarlińska, Janina Ołdakowska-Jarosz i Edward Hadryś “Kadryl”. Wspomnienia tego ostatniego zostały umieszczone w Archiwum historii mówionej: https://youtu.be/VqK8yzO4nOY

    Rozmowa z Józefem Lemańskim "Grusza", "Kajtuś" w "Archiwum historii mówionej"

    Zamieszczamy również zdigitalizowany "Chotomowski Biuletyn Informacyjny" opracowany przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie Filię Chotomów w 2019 roku z okazji 75. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego.