O nas

Gminne Centrum Kultury (kiedyś Gminne Centrum Kultury i Sportu) powstało w październiku 2004 roku z połączenia funkcjonujących do tej pory odrębnie placówek w Jabłonnie, Chotomowie i Skierdach.

Podejmując decyzję o integracji tych placówek władze Gminy miały na względzie zarówno poszerzenie oferty kulturalnej i sportowej skierowanej do mieszkańców Gminy, jak i zwiększenie efektywności finansowej. Cele te udało się osiągnąć. Dziś Gminne Centrum Kultury  rozwija szeroką działalność wychodzącą naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności.
Gminne Centrum Kultury ma swoją siedzibę w Jabłonnie, we wzniesionym staraniem tutejszego społeczeństwa Domu Ogrodnika im. Wincentego Witosa.
Przy ośrodku kultury w Jabłonnie działa:

 • profesjonalna „Galeria Ogród” powstała w 2007 r.,;
 • od 2007r. przy GCKiS z wielkim powodzeniem działa Jabłonowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, a w 2010r. powstała również placówka UTW w Chotomowie;
 • w 2009r. powstał zespół boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012, gdzie dzieci, młodzież  i dorośli mogą korzystać z boiska do piłki nożnej oraz siatkówki i koszykówki;
 • ciesząca się dużym powodzeniem pływalnia, na której zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy;
 • Lokalne Centrum Kompetencji, które zapewnia dostęp do Internetu osobom z Gminy Jabłonna poszukującym pracy oraz pomaga tworzyć dokumenty aplikacyjne.
 • od 2022 roku w GCK powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowe profesjonalna sala video, ze sprzętem umożliwiającym nagrywanie filmów i jego montaż oraz dron.

GCK Jabłonna posiada placówkę w Chotomowie – kierownik P. Elżbieta Frydrychowicz oraz placówkę w Skierdach – kierownik P. Edyta Czyżewska.

Działaniem zespołu instruktorów merytorycznych oraz animatorów kultury wszystkich jednostek kierował w latach 2004 – 2020, wyłoniony w drodze konkursu Dyrektor P. Grzegorz Przybyłowicz.

Z dniem 1 stycznia 2020, decyzją Rady Gminy Jabłonna,  Kultura została rozdzielona ze Sportem, dlatego też od tego czasu istnieje samodzielnie Gminne Centrum Kultury.

Od dnia 17 maja 2021 roku do 2 lutego 2022 stanowisko Dyrektora objęła P. Barbara Postrożna, wyłoniona w drodze konkursu.

Obecnie stanowisko Dyrektora objął P. Tomasz Mitrowski, wyłoniony w drodze konkursu.

 

Jabłonowski Dom Ogrodnika jest siedzibą również innych instytucji i osób działających na rzecz społeczności lokalnej:

 • Gminna Biblioteka Publiczna, tel. 22 782 48 91, www.biblioteka-jablonna.eu
 • Basen OSIR
 • Porady Prawne bezpłatne
 • Szkoła Języków Obcych ART PROJECT, Korepetycje KOORKY
 • Klub A/A
 • Sołtys Jabłonny, tel. 502 216 782