Historia

Poprzez pamięć kształtujemy naszą tożsamość narodową. Niezwykle ważna jest znajomość historii swojego narodu w budowaniu poczucia przynależności do narodu i postaw patriotycznych, szczególnie wśród młodego pokolenia.  Postanowiliśmy stworzyć nową podstronę, poświęconą historii naszej Gminy Jabłonna. Prowadzimy zbiórkę wszystkich rzeczy materialnych i niematerialnych, które w jakiś sposób opowiadają historię Gminy Jabłonna: zdjęcia, dokumenty, wszystkie historie i wspomnienia, które nigdy nie zostały zapisane. Zależy nam, aby historia miejsca, z którego pochodzimy nigdy nie została zapomniana. Zebrane materiały będziemy dygitalizować i zamieszczać na stronie internetowej. Chcielibyśmy również stworzyć wystawę, która ukazałaby obszerną i barwną przeszłość naszej Gminy. Potrzebujemy Waszej pomocy, aby zrealizować ten cel. Im więcej zdobędziemy materiałów, zbierzemy wspomnień i zdjęć, tym lepiej poznamy historię naszej Małej Ojczyzny i mieszkańców.  Zapraszamy wszystkich do włączenia się w tę inicjatywę – prosimy o dostarczenie nam zdjęć z dalszej i bliższej przeszłości, wspomnień czy pamiątek rodzinnych. Każdy szczegół, każda historia miejsca i osoby jest ważna.