Sekcja taneczna

TANIEC NOWOCZESNY grupa „Euforia” dla dzieci

Instruktor: Katarzyna Sobiecka-Tomporowska

Koszt:

Termin:


ARTYSTYCZNY DZIECIĘCY ZESPÓŁ LUDOWY

Instruktor: Katarzyna Sobiecka-Tomporowska

Koszt:

Termin: