Sekcja teatralna

TEATR dla dzieci i młodzieży

Warsztaty teatralne adresujemy do dzieci w wieku od 6 lat. W trakcie warsztatów uczestnicy: mają okazję dowiedzieć się z jakich elementów składa się spektakl teatralny, co potrzebne jest do realizacji najprostszego dzieła scenicznego, tworzą własne przedstawienie, rozwijają swoją wyobraźnię, a także uczą się technik teatralnych: poprawnej wymowy, ruchu scenicznego, animacji lalek, gry maską itp. Podczas warsztatów mają okazję samodzielnie zaprojektować i wykonać wszystkie wykorzystywane w spektaklu rekwizyty, lalki, dekoracje. Zajęcia kończą się występem przed publicznością, co sprawia, że uczestnicy nabierają śmiałości i pewności siebie.

Instruktor:
Termin zajęć:
Koszt: