Sekcja teatralna

TEATR DZIECI

Zajęcia warsztatowe obejmują:

  • Ruch sceniczny.
  • Ćwiczenia dykcyjne.
  • Kształtowanie wyobraźni scenicznej.
  • Przełamywanie barier spowodowanych tremą.
  • Przygotowanie przedstawień, będących zwieńczeniem dotychczasowej pracy.

Młodzi adepci sztuki teatralnej uczą się ruchu scenicznego, wyobraźni scenicznej, przełamują bariery spowodowane tremą, ćwiczą dykcję, techniki relaksacyjne, koncentrację.

Instruktor:
Koszt:
termin: