Zapraszamy na wernisaż Wandy Kaczmarek pt. „Nie wieś, nie miasto”

Koncert, w formie muzycznego widowiska, w strojach z przedwojennej Warszawy oraz
strojach ludowych (noszonych dawniej na terenach wiejskich, leżących na prawym brzegu
Wisły), to nostalgiczny obrazek z „przedwojnia”. Zapis dawnej wielokulturowości stolicy,
która przetrwała m.in. w warszawskiej gwarze obok gwar ludowych mazowieckiego dialektu.
Mieszały się one na stołecznych dworcach (zwłaszcza Wileńskim i
Terespolskim/Wschodnim), targowiskach warszawskiej Pragi (Bazar Różyckiego), gwarnych,
wielojęzycznych ulicach.
 
Widowisko nawiązuje wprost i symbolicznie do historii ale i współczesności Wieliszewa oraz
losów kultury ludowej u rogatek wielkiego miasta. W związku z bliskością Warszawy tradycje
regionu – określanego przez Oskara Kolberga jako Mazowsze Leśne – zanikły jeszcze w
okresie przedwojennym. Dziś ostatecznie zaciera się wiejski charakter tych terenów, coraz częściej przypominających współczesne miasta. Ten naturalny, choć bardzo dynamiczny proces,
wymaga od nas, depozytariuszy ludowych tradycji, próby wydobycia i pielęgnowania tego, co
dla naszej wspólnoty najcenniejsze – tożsamości kulturowej.
 
Mamy nadzieję, że zbiór popularnych przedwojennych szlagierów w naszym wykonaniu,
wśród nich utwory czerpiące z folkloru miejskiego i wiejskiego, skłonią Słuchaczy do odbycia
wędrówki także w kierunku przeciwnym. Symbolicznej, bo podobnej do tej towarzyszącej
współczesnym mieszkańcom Warszawy – na wiejskie przedmieścia. To tam drzemią korzenie
folkloru miejskiego.

Pozostaw komentarz

Formularz dodania komentarza